Μεσογειακό

Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης
Mediterranean Institute of Management


Teestimonials
  

MIM has been an inspiring and fulfilling experience for me, and I feel that it actually changes, in a positive manner, the way you deal with occurring obstacles and difficulties, and in the way you approach life itself!  The time shared with our classmates and teachers will always be treasured… and the topics covered and analyzed in MIM classes, enrich our way of facing new challenges ahead. Furthermore, the experience of an internship in a local Business was truly valuable and unforgettable.  I will always be thankful to all my MIM teachers and staff who were there for us in every step of the way!     
    Matina Efstathiou, Class of 2013/2014   

  

Εξαιρετικό ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, απαιτητικό (αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον) πρόγραμμα σπουδών, τέλειοι συμφοιτητές!     
    Πρόδρομος Χριστοφή, Μάστερ 2016/2017   

  

..στο M.I.M ο σπουδαστής συναντά μετάδοση εξειδικευμένης γνώσης και συνάμα ανθρωπιστικής  προσέγγισης από  τους Διδάκτορες, απαραίτητα στοιχεία για τον αυριανό Διευθυντή – Ηγέτη     
    Χριστόδουλος Μαυρίδης, Μάστερ 2016/2017   

  

The time has passed so fast and I can conclude with certainty that the aftermath finds me pleased to have chosen to study the MBA course at the Mediterranean Institute of Management (MIM). The course enhanced our academic knowledge in a sphere of ways as well as our personal development through its team building & team bonding activities, leadership, presenting as well as creativity skills. I had the honour to be the president and representative of the ΜΒΑ students in the extra curriculum activities; an unforgettable experience, which I benefited a lot in numerous ways. If I could turn the time back I would again re-choose the MIM for studying the Masters of Business Administration!     
    Nikolas Athinis, MBA class 2015-2016   

Back To Top